پیام مدیریت : به پر چت خوش آمدید

کاربر عزیز به پر چت اصلی خوش آمدید - پر چت هیچ شعبه دیگری ندارد و از رفتن به چت روم هایی که با اسم پر چت فعالیت میکنند جدا خودداری کنید | لطفا این هشدار را جدی بگیرید ، از ورود با اسامی زشت یا هرگونه اسم مفهومی برای ورود به چت روم خودداری کنید ، در صورت مشاهده اخراج خواهید شد | اگر برای اولین بار وارد پر چت میشید و هنگام ورود سیستم از شما رمز خواست ، به آخر اسم خود عدد اضافه کنید - مثلا مهدی 2017